Fiskeindustri

En leverandør med et langsiktig perspektiv

Industrigulv til fiskeindustrien

Det stilles stilles store krav til gulv og beleggsystem i fiskeindustrien  med hensyn til ekstrem belastning fra: Truckkjøring, jekketraller, mye vannsøl, og kjemikalier.  I tillegg til fysiske belastninger skal gulv tilfredsstille krav til et sikkert og trygt arbeidsmiljø og forskrifters krav til hygiene og renhold.  Nordbelegg Industrigulv AS kan med sin kompetanse bidra til å finne en optimal løsning for gulv og gulvbelegg som ivaretar bedriftens behov og de krav som stilles med hensyn renhold og hygiene.