Handel og miljø

En leverandør med et langsiktig perspektiv

Moderne systemer for dekorative gulv i betong og herdeplast

Nordbelegg Industrigulv AS har tradisjonelt levert gulv basert på herdeplast. Nye metoder for sliping av betong , (og innfarging av betong) samt nye moderne systemer for herdeplast  gir uante muligheter hva gjelder utforming av dekorative gulv til Handelsshus / Kjøpesentra ,skoler , museer og andre areal hvor det er høye krav til estetikk. For oss representerer dette et tett samarbeid med ledende leverandører og produktutviklerer av dekorative herdeplast- og betonggulv.