Lager og mekanisk industri

En leverandør med et langsiktig perspektiv

Moderne og slitesterke gulv i epoxy, polyuertan eller acryl for langlevetid.

Et moderne industrigulv har lang levetid såfremt undergulv er av god kvalitet , gulvbelegg er valgt ut i fra de påkjenninger det utsettes for og at arbeidet med legging av belegg er riktig utført.

Gulvene kan i mange sammenhenger sees på som en del av produksjonsenheten. En  reparasjon av gulv vil ofte medføre forsinkelser eller stans i produksjonen med tap av bruttofortjeneste som resultat.

Nordbelegg Industrigulv AS vil kunne være en samarbeidspartner både ved legging av gulv, regelmessige tilstandsbefaringer med utarbeidelse av forslag til vedlikehold som i minst mulig grad påvirker den daglige produksjon.

Et riktig valg av industrigulv vil redusere vedlikeholdskostnader på både gulv og rullende utstyr ( trucker og traller ) samtidig som det ofte medfører økt trivsel blant de ansatte og bidrar til forenklet renhold og minsker faren for ulykker.

Nordbelegg Industrigulv AS har lang erfaring i legging av gulv med basis i de tre vanligste herdeplastene epoxy, acryl og polyuretan. I tillegg til disse har vi kompetanse og erfaring i legging av vinylester.

Gjennom egen og våre leverandørers kompetanse kan vi bidra til at du som kunde får det gulv som best mulig gagner virksomheten.