Skoler og offentlige miljø

En leverandør med et langsiktig perspektiv

Gulv i betong eller herdeplast der bare fantasien setter begrensinger for utseende og finish.

Nordbelegg Industrigulv AS har i flere skolebygg og museer bidratt med støping av gulv med forskjellig tilslagsmatereriale som etter at vi har slipt og polert overflaten fremstår som en svært tiltalende og dekorativ overflate. Kun fantasi setter begrensninger for hva som kan lokkes frem ved bruk av sement og stein. I kombinasjon med herdeplast kan det meste trylles frem.

bjugn

Ved siden av moderne belegg basert på herdeplast kan vi tilby slipte og høyglanspolerte betonggulv av type HTC- Superfloor.

Sliping av betonggulv vil vi kunne tilby et gulv som er slitesterkt, dekorativt og renholdsvennlig. I tillegg er det en miljøvennlig prosess med bruk av minimalt av kjemikalier.

Ved å planlegge støpeprosessen kan en i siste fase av denne forberede gulvet med hensyn til kvalitet og farge på tilslagsmaterialene.  Et eksempel på hele prosessen finner du under flikk » Nyheter».