Spesielle tjenester

En leverandør med et langsiktig perspektiv

Industrigulv, industridekker og karbonforsterkninger med spesielle krav til yteevne.

Fra tid til annen vil eneklte broer og betongkonstruksjoner måtte omklasifiseres pga av nedsatt bæreevne eller økt belastning. Nordbelegg Industrigulv besitter ikke egen kompetanse for beregning av belastninger men vi har et bredt nettverk som vi kan kanalisere forespørsler til.  Vår rolle i forsterkinger forbedringer ligger på utførelse av beskrevne tiltak. Nordbelegg Industrigulv har lagt herdeplastbelegg på broer, resultatet har vært at nedklassifisering av bro pga vekt ikke ble nødvendig og levetiden på belegget ble lengre enn tradisjonell asfalt.

Vi utfører også injesering av betongkonstruksjoner og forsterking av betongkonstruksjoner ved hjelp av karbonfibre. Ved karbonforsterking benytter vi Sika Carbodur levert av Sika Norge AS.

Sliping av betong , oppretting av overhøyder , blastring før legging av belegg eller avretting er andre oppgaver vi kan ta på oss.