Miljø

En leverandør med et langsiktig perspektiv

Herdeplastsystem har gjennom de drøye 40 år de har vært i bruk gjennomgått en betydelig endring i sammensetning. Fra i hovedsak å være løsemiddelbaserte system er i dag de aller fleste system løsemiddelfri eler endog vannbaserte system. Ved siden av de miljømessige forbedringer som den kjemiske industri ( våre leverandører ) står bak , arbeider vi i Nordbelegg med enkle tiltak for bedring av arbeidsmiljø, kildesortering og metoder for utførelse av arbeid.