Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning. Kjøperbedriften tildeler brukernavn og passord til de av sine ansatte som skal benytte bygg- og anleggsnæringens kvalifikasjonsordning.

Snakk med oss i Nordbelegg Industrigulv om muligheter for Startbank